גלריה

תפוח להגה

מאיץ בצד שמאל

תפוח להגה עם פונקציות

מנגנון יד

מנגנון יד עם פונקציות

 © כל הזכויות שמורות לאריה מנגנונים