top of page

העברת ידית האיתות

במצב שבו שימוש בידית האיתות המקורית הנמצאת בצד שמאל של ההגה לא מתאפשרת, ניתן להוסיף מנגנון המותקן על ידית האיתות המקורים ובעזרתו לשלוט על איתות הרכב ממקום שנגיש לנהג, למשל מצד ימין של ההגה או במיקום קרוב יותר למנגנון היד.

 

bottom of page