top of page

מאיץ בצד שמאל

מאיץ בצד שמאל מבית "אריה מנגנונים" תוכנן על מנת לתת מענה לנהגים אשר יכולים להשתמש אך ורק ברגלם השמאלית לשם האצה ובלימה.
המנגנון תוכנן בצורה אשר מדמה את פעולת של הדוושה המקורית לצד פשטות שימוש ואמינות מוכחת לאורך שנים.

דוושת המאיץ -

  • ניתנת לקיפול מלא כלפי מעלה בעזרת הרגל ובכך לא מפריעה לנהג אחר.

  • מתחברת אל ברגי הרכב המקוריים ובכך נמנעים חורים ונזקים אחרים ברכב.

  • מיוצרת מהחומרים המשובחים ביותר.

  • ניתנת להתאמה אישית לפי צורכי הלקוח.

bottom of page