top of page

תפוח עם פונקציות - אופציה א'

 

זהו תפוח קלאסי עם תוספת של שלט השולט על הפונקציות החשמליות החיוניות תוך כדי המשך אחיזה בתפוח ובכך שמירה על שליטה מלאה בהגה.

השלט מכיל 5 כפתורים והוא ממוקם כך שהיד האוחזת בתפוח יכולה ללחוץ עליהם בכל עת ובכך מתאפשרת שליטה על הפונקציות החשמליות של הרכב בכל רגע נתון.

 

שימוש בתפוח עם פונקציות נועד להגברת בטיחות הנהיגה כיוון שהנהג אינו נדרש לעזוב את תפוח ההגה ויכול להמשיך לאחוז בו גם בזמן הפעלת מערכות החשמל.

 

התפוח מכיל את הפונקציות הבאות:

- הפעלת איתות (שמאל / ימין)

- צופר

- עמעם אורות

- החלפת אורות (דרך / גבוהים)

- מגבים (עד 3 מהירויות)

 

 

 


 

bottom of page